Általános Szolgáltatási Feltételek

Általános Szolgáltatási Feltételek és Adatvédelmi Szabályzat

1. A Felhasználási Feltételek és Adatkezelési szabályzat hatálya.

Jelen ÁSZF és Adatkezelési szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) az ingatlanmaps.hu oldalhoz közvetlenül kapcsolódó adatkezelésekre terjed ki. Jelen Szabályzatnak nincs időbeli hatálya, azt a Szolgáltató bármikor módosíthatja. A módosításról a Szolgáltató a felhasználókat tájékoztatja, a tájékoztatás a módosítás hatályba lépését megelőzően, oly időben történik, hogy a felhasználó dönthessen a módosítás elfogadásáról, vagy a regisztrációja törléséről.

2. A Portál célja

A Portál célja ingatlan-adatbázis kialakítása, működtetése. A honlapon működő adatbázist nem a Szolgáltató, hanem a Hirdetők alakítják ki és építik.

3. A szolgáltatás igénybe vétele

A honlapon keresni bármely Felhasználó jogosult, a hirdetés feladása regisztrációhoz kötött. A természetes személy Hirdetők név, e-mail cím és jelszó megadásával regisztrálhatnak, ezt követően a megadott e-mail címre kapják meg a belépéshez szükséges, a regisztráció aktiváláshoz szükséges linket, amire kattintva élesítik a regisztrációt és ezt követően beléphetnek az Adminisztrációs Felületre. Nem természetes személy Hirdetők (Ingatlanirodák) regisztrációja a szükséges adatok megadását követően a Szolgáltató által kerül engedélyezésre. A regisztráció jóváhagyásáról Szolgáltató e-mailben értesíti a regisztráció során megadott címen. A regisztrált felhasználó adatlap kitöltésével jogosult hirdetés feladására. Természetes személy Hirdető 2 (kettő) ingyenes ingatlan apróhirdetést adhat fel és egyidejűleg nem lehet kettőnél több ingyenes apróhirdetése a Portálon. Nem természetes személy Hirdető előre meghatározott hirdetési csomagok közül választhat és a megjeleníthető hirdetések száma nem lehet magasabb a csomagban foglalt darabszámnál. A feladott hirdetés időbeli megkötés nélkül aktív. A feladott hirdetés törlése vagy inaktiválása az Adminisztrációs Rendszerbe történő belépést követően megoldható. XML-en keresztül kapott hirdetések törlése XML-en keresztül is történhet a megfelelő parancsi kiadásával. Hirdetők az extra szolgáltatásokat az Adminisztrációs Rendszerben a Kredit keretének feltöltése után, annak terhére tudja igénybe venni. A Szolgáltató a díjbekérőben megjelölt összeg beérkezéséről e-mailben értesíti a Megrendelőt. Az igénybe vehető szolgáltatások díjszabásának megváltoztatására a Szolgáltató fenntartja magának a jogot. Az igénybe vehető szolgáltatások aktuális Kredit értéke (ide nem értve a hirdetések kiemelését) a megrendeléskor mindig jól látható helyen szerepel a honlapon.

4. Személyes adatok kezelése

Szolgáltató jelen ÁSZF-ben tájékoztatja a Felhasználókat és Hirdetőket az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról. Adatkezelési gyakorlata során a Szolgáltató figyelembe vette a vonatkozó hatályos jogszabályokat: 1. 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (Avtv.), 2. 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Ekertv.), 3. 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.). A Szolgáltató a Portálon kizárólag abban az esetben gyűjt személyes adatokat, amennyiben a Felhasználó úgy dönt, hogy azokat a regisztráció során, illetve a hírlevélre való feliratkozás alkalmával rendelkezésre bocsátja. A Szolgáltató a felhasználók fent rögzített adatait kizárólag piaci elemzések készítésére, statisztikák összeállítására vagy egyéb tájékoztatás nyújtására használhatja fel. A Szolgáltató minden szükséges biztonsági lépést és technikai intézkedést megtesz a személyes adatok legmagasabb szintű biztonsága, illetve azok jogosulatlan megváltoztatásának, megsemmisítésének és felhasználásának megakadályozása érdekében. A Szolgáltató a Felhasználókról a fentieken kívül csak olyan információkat gyűjt (IP-cím, felhasználás időpontja, megtekintett weboldalak, böngészőprogram, valamint a böngésző egyedi azonosítását lehetővé tévő egy vagy több cookie), amelyeket kizárólag a szolgáltatások fenntartása érdekében használ fel és kizárólag személyes, azonosításra alkalmatlan formában.

5. A felhasználók és Szolgáltató felelőssége

A Felhasználó az oldalt csak saját felelősségére használhatja. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Felhasználót az oldal használata során ért olyan károkért, amelyek abból adódtak, hogy a Felhasználó az oldal használata során nem a kellő körültekintéssel járt el. A Szolgáltató nem vonható felelősségre a honlapon szereplő ingatlanok paramétereinek valóságtartalmáért. Az ebből eredő jogkövetkezményekért a felelősség kizárólag a Hirdetőt terheli, aki mentesíti a Szolgáltatót a harmadik személyek részéről a vele szemben érvényesítésre kerülő valamennyi igénytől. A Hirdető köteles a szolgáltatás igénybevételéhez, illetve díjfizetéshez kapcsolódó adatait azok megváltozása esetén 5 (öt) munkanapon belül a Szolgáltató felé bejelenteni. A Szolgáltató az adatbejelentés elmulasztása, vagy késedelmes teljesítése miatti számlázási késedelem esetén nem vállalja a szolgáltatás folyamatos biztosítását.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy saját belátása alapján ideiglenesen vagy véglegesen bárkit kizárjon a Portál felhasználói közül. A kizárt Felhasználókat a kizárás tényéről a Szolgáltató e-mailben értesíti. A kizárt Felhasználók a továbbiakban nem kísérelhetik meg a Portál elérését más név alatt vagy más felhasználón keresztül.

6. Jogérvényesítés

A felhasználók panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül a Szolgáltatóhoz, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. Egyéb esetekben a felhasználó a mindenkor hatályos jogszabályokban foglaltak szerint érvényesítheti jogait, ennek módjáról kérésre a Szolgáltató felvilágosítást ad.

1. sz. melléklet

Ingatlanirodák részére elérhető szolgáltatások

Az ingatlanmaps.hu Adinisztrációs Rendszerében az ingatlanok, referensek adminisztrációja és a Portálon történő megjelenítése a kiválasztott csomag, havi díjának megfizetését követően biztosított.. Az extra szolgáltatások Kreditekért igényelhetők. Hirdetések feladása A Megrendelő meghatározott számú ingatlant hirdethet a felületen. A hirdethető ingatlanok száma az előre meghatározott csomagok alapján választható ki.

Természetes Személy Hirdetők részére elérhető szolgáltatások

Hirdetések feladása

Egyéni Hirdető 2 (kettő) ingyenes ingatlan apróhirdetést adhat fel. Egyéni Hirdető -nek egyidejűleg nem lehet kettőnél több ingyenes apróhirdetése a Portálon. Egyéni hirdető, díjfizetés ellenében további hirdetéseket jeleníthet meg a felületen. Ennek lehetőségéről a csomagajánlatok között tájékoztatjuk